Tuesday, April 01, 2008

Set Ur MiNd....


HiHi.... Tiba-tiBa plak AKu semangat Mlam ni Tuk POst Komen DI bloG org NI... haha.. panjANg plak Tu... Rasa bersalah Pun ADa.. hihi.... apaPun, Aku memoHoN kemaaFAn kepaDA PenuliS Blog LadyMariaH ataS ruanG KomeN yang SangaT banyak AKu Ambik.. :-) SemoGa KemaafanKu DisambuT DengaN rela HAti... ( Hihi.. Berayat-ayat plak.. )

Pena LAdy MAriAh

n Ni adaLah KomeN Aku ckiT psl TuliSan KakaK kita ni... :-)

:-) sori banyak sgt bagi komen di "BN MENANG BESR DI SBH, KOTOH" haha.... SbnrNya sy terpanggil Tuk bg koMen psl RounD 5 tu.. hihi...

Psl MasaalAh yaNg berKaitan DengaN AgaMA tu... Bnda ni MAsih boLeh dibawa Bincang Kann... :-) n Bagi sy... ianya x sama Mcm Benang Yang BasaH....


Benda ni mmg sensitif.. n Islam memang ndak pernah memaksa seorg tu untuk masuk kedalam islam... n mmg dlam Islam pun... Tidak boleH memaksa Orang yng buKan islam tu MAsuk kedalaM islaM... melainKan denGan keinginaN Diri SenDiri..


DalaM Islam... kalo SeOrang Tu BerAgaMa Islam.. Dia keNa ikuT Apa yaNG ISlaM SdaH garisKAn.. PeremPuan IslaM ndak bOleH mengaHwiNi lelAki yang Bukan IslaM.. MelainKAn lelaKi tu maSuk ISlam dahUlu.. baRu Boleh KawiN... n benda Ni menJadi KewajiPan UntuK Orang PeremPuan Muslim tu (SahaJa)UntuK ikuT.. n Sama jugaK dengaN pihaK lelaki... Benda tu tidak Tertakhluk Untuk yang Bukan MuSlim.. samaada PeremPuan au lelaKi...


2 masaalah YAng kita keNa bezakan disini...

1. MasaalaH yang BerkaiTAn dengan General Situation

2. Masaalah yang ada hubung-kaitnya dengan Agama....


n Bila Kita ckAp psl seSuatu MasAalah.. Kita ndak Boleh MenCampuR-Adukkan Point2 yang pentIng...


1. Massalah YAng BerkaiTan denGAn SituaSi SemAsa..


- Pandangan BahaWa Islam itu memakSa OraNg yanG buKan Islam MemelUk IslaM.


Seperti yang sy katakan td, Islam sama sekali tidak membenarkan penganutnya memaksa orang yang bukan Islam untuk memeluk ISlam. dan hal ini pun termaktb dalam Al-Quran.


-Pandangan bahaWa apabiLa SeseoraNG itu Sdah Menagut ISlam, maka Dia TErpakSa meninggalKAn Segala AdaT tuRun temuruNnya..


Setahu Saya, AdaT kiTa oRang2 Bumiputera ini Adalah berlandaskan Kepada Benda-Benda yang baik2. DahuluNya, Bangsa di Sabah iNi banYak memperCayai Benda-Benda GhaIb n yang Seumpamanyalaa.. selepAs itu datNGlaa Kristian, Islam, n len2 AgaMa unTuk MeluRuskaN lagi KonseP dan PemikiRan oraNg-OranG sabaH. Tapi bnda ini bukaN persoalaNnya.... :-) yaNG sy mau Highlightkan disini ialah Islam Mengajar UmatnYA untuK Menjadi leBih Baik. Apa2 yaNG baik semuanya diterima dalam ISlam. dan ISlam menghalaNG benda2 yang MenjatuhkaN maruAh dan MArtabat malaH isLam MenjaGa dan MengangKat keduduKAn sesuatu BangSa itu.

kesimPulannya, AgaMa menJAdi Teras kePAda AdaT n BudaYA sesuatu BangSa... Tidak Kiralaa bangSa apa pUn.. CthNya DusuN yang BerAgama KristiaN.. dia MesTi akaN menyeSuaikan AdatNya deNgan AgamaNya.. kalau Dulu oraNG2 dusuN berpegaNG kepaDa KonseP ketuhaNan yang Lain, SetelaH masuk Ke krisTian, dia Kena Ubah n mesTi Alter ckiT AdaT dan KebiasaanNya SupaYa selaRi DengaN KristiAn.


-PandaNgan bhaWa selepaS maSuk Islam, Anak-Anak SdaH tiDak Ada hubuNgan dengaN iBu-Bapa.

ActuallY, IslaM tiDak pernaH mengajaR bahawa selePas masuK islaM, HUbungan dengan Ibu-Bapa YANg bukan Islam akan terputuS begitu sahaJa. Bahkan ISlam MeWajibkan Anak-Anak yang meMeluk Islam AgaR menjaga dan MembuAt keBaikaN kePada Ibu Bapanya.. WalaupuN ibu-bapaNya itu BUkan ISlaM.


2. Perkara yang Ada Hubung kaiTnya Dengan AgaMa


-Dalam Islam, seperti yang Saya Cakap diatas Td, Bila Seseorang SudahPun Islam, dia tidak boleh lAri dariPada mengikuTi hukuM2 Islam. Cthnya masaalah kahwin yang saudari ckp diatas tu. Benda itu Sdah TermakTuB dalaM IslaM. BendA yang TidaK boleH diUbah laGi. Wanita Islam tiDak Boleh berkahWin dengan leLAki yang Bukan Islam.

Ini adalaH benDa yang Berkaitan Dengan PeratuRan Islam. Benda YaNg tiDak boleh DijadikaN Isu Oleh Orang2 yaNG bukaN Islam. dan PeratuRanyaNya tidak tertakhluK kepaDa oraNG yang bukan Islam. So, mau Ndak MAu, Lelaki YAng BuKan MusliM, Bila mau MengahwiNi Wanita yang MusliM, kena mSuk duLu Islam baru boleH kahwiN. KalO ndaK, Ndak boleh Laa Kawin Nagn Wanita MusliM tu. KeraNa WaniTa musLIm tu Ada PerjanJian dan Peraturan yang Wajib Diikuti.


N benDa ini tidaK berSifat PAKSAAN. Ia leBih BersiFat ToleRansi. KalAu lelaKi iTu BetuL maHu MengahwiNi PeremPuan MuSliM itu, dia jUga kenalaa berToleransi Dengan PeratuRan yang telah ditetapkaN oleh AgaMa Wanita Islam ini.


realiti yang Berlaku Hari ini, banYak juga Sy jumpa org2 yang mcm ni.. cuba try tanya dengan Org2 yang memeluk Islam ini sebelum berkahwain ngan wanita muslim. Jwapannya, Mudah.. FaktoR Kahwin Bukanlah faktor Utamanya untuK memeLuk ISlam. bilA ditanya, Dorg suka Dengan Cara hiDup yang IDajarKan oleh Islam. Memanglah realiti yang Berlaku hari ini, Orang2 islam amat lemah sekali. tapi Ndakkan laa kita Bagaikan salahkan Van bila Pemandu Van yang bawa kereta ndak betul. Sama jugak kita mau judge Islam itu dari Penganutnya yang banyak buat Salah. Sepatutnya, Kita liHat Islam iTu dari PerspektifNya yang seBenaR.. Iaitu KAndunGan Al-Quran itu Sendiri. Bukan meLIhat KepadA penganut islam yang Lemah. :-)


Sama Jugak Dengan masaalah MurtaD. Dalam Islam, murtaD Adalah DIHARAMKAN. TidaK boleH seseorang yang Sudah ISlam itu Keluar Dari Islam. So Peraturan ISlam MenetapkaN BahaWa Orang2 Islam Tidak Boleh keluar Dari Islam.

Tidak Ada PAksaan Dalam BerAgama itu MembaWa 2 makSud.

1) Seorang MusliM tiDAk boLeh memakSA oraNG2 yang Bukan Islam Menganut IslaM.

2) Orang IslaM AdalAh WajiB UntuK mengamalkan Apa yang dibaWa Oleh ISlam.

Tidak Ada PAkSaan tu memBawa kePAda RelaTion anTara yang Muslim n yang buKAn Muslim SahaJa. ManaKala Orang IslaM itu Mesti memaHamai dan Mengikuti apa Yang dibawa dan Diajarkan Oleh Islam.


ApapuN Sy HaraP SauDari tiDak SalaH anGgap denGan apa Yang Sy sebuTkan DiAtas. SY cuma mahu MerungkaikaN SedikiT SimpulaN BenanG yang Di Himpunan BenanG yang AmaT banyaK. Dan pAstiNya BenaNg ini Bukanlah Terdiri DariPAda BEnanG yang KebasaHan. CumA keLemahaN piHak2 Tertentu MenyebabKAn iAnYa Nampak seolah-olaH beNanG yang BAsaH.. :-) PeaCe...


"Maka, adalah baik sekiranya sesebuah negara itu mempunyai agama rasmi sebagai tunjang kedaulatan dalam kepimpinan tetapi tidak mengikat rakyatnya dengan beban yang berunsurkan paksaan beragama. Dalam negara yang berbilang bangsa dan agama sebegini, isu agama sangat sensitif untuk dibicarakan. Biarlah kita percaya apa yang kita pegang kini. Kerana hubungan baik sesama kita semua itulah yang paling utama. Aku percaya akan agamaku, Kristian. Dan aku mencintai Fazly yang beragama Islam. Aku juga mengasihi sahabatku Jaswarren yang beragama Hindu. Begitu juga sayangku kepada Ang Sock Hoon tidak pernah pudar meskipun dia beragama Buddha. Aku cukup berbanga dengan warna-warni budaya yang tumbuh mekar di negara ini. Adakah anda ingin pecah-belahkan keharmonian yang ada sekarang? Tepuk dada, tanya minda!"


P/S :- Sy Setuju deNgan PerenggaN laSt ni... :-) Let Us MaKe PeacE toGetheR..

Fuhhh.. PenaT ei... Sdah laa.... Mau buAt keJa len Plak..... HiHi..... OKlah.... ChoW duLu...

2 comments:

ladymariah said...

wah, tidak sangka pula ko ulas buku ni... hehehe. thanks for the respon.

pasal artikel ni kesimpulan dia bah paling mahal... hehehe. thanks for the comment again.

Anonymous said...

фото sex porno
lesbian sex bbs php
порно фотографии бесплатно
скачать порнофильм школьницы
реальное бесплатное порно