Friday, November 28, 2008

Berakhirnya SebuaH kisaH..
THE END............................

besanya apa2 pun yg terjadi.. apa yang kita harapkn adalah Happy Ending.. tapi daLam sesetengah crita dan Kisah... penutuP kepada kisah tersebuT adalaH bnda yaNG kdang2 menyakitkan dan terpaksa ditanngung oleH PenonTon kisah itu sendiri. Ada juga... criTa yang TergantunG.. tidak diketahuI apakah Penghabisannya...

Besalaa tu.. Ni laa NamaNya HiduP.. Orang datang dan Pergi.. Perasaan.. Emosi.. Suka.. Duka... semuanya bercampur bauR.. untuK membina saTu kekuataN dalaMan yang KukuH seoraNg manusia.. lagi2 yang mahu drinya bergeLar PejuanG. Ombak deruaN tiupaN BadaI kurniaaN AllaH SWT sangaT2 dirasai. NampaknYa.. Masa Sudah berubaH..

aa..... Masa berlalU terlalu CepaT. meninggalkan orang2 yang lalaI di belakanG.. Sekali keliP sahaja, dari isnin hinga ke jumaat Dirasainya terlalu pantas berlalu. TinggaLkan benda2 yang Akan melambatkaN perjuangaN.. Jan diFikirkaN peraSaan dan Duka yang menyelipuTi Diri.. Apa Ada dengan Perasaan seperti Itu?? Sgt tidak berfaedaH malaH menjatuhkaN lagi diri Ke lembah kehiNaaN dan KenistaaN.

HiduPlaa WahaI haTi... BAgunlaa WahaI Jiwa.. Kembalilaa Kepada FitRahmu yang SebeNar.. Matangkanlaa FikiranmU.. AbaikaN perkaRa semalaM.. jangan Difikirkan Sgt.. KelaK ia Akan mengecilkaN JiwaMu.. HinggA engkau TersungkuR di KawaH Musuh-MusuHmU.

Kau terkenaL dengan Sikap Tidak KisahMu.. yeAh.. GunakN ia unTuk meLupakaN KisaH ini.. Lupakanlaa..

0 comments: